Balex Oferta

  • Nasza firma oferuje profesjonalną obsługę podmiotów gospodarczych różnego typu. Zajmujemy się prowadzeniem wszelkich spraw związanych z rachunkowością oraz obsługą kadrowo-płacową. Prowadzimy księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont, a także księgi przychodów i rozchodów, w oparciu o ustawy podatkowe. Sporządzamy sprawozdania finansowe.
  • Zajmujemy się także obsługą kadrowo-płacową – obsługujemy wszelkie sprawy związane z pracownikami, pilnując wszelkich terminów i wykonując niezbędne formalności. Wychodząc naprzeciw wszystkim oczekiwaniom właścicieli firm, oferujemy także usługi w zakresie doradztwa podatkowego.
  • Zakres prowadzonych czynności dostosowany jest do profilu działalności danego przedsiębiorstwa.
  • W każdym przypadku gwarantujemy fachowe i terminowe wykonanie powierzonych nam zleceń. Dbamy o bezpieczeństwo i poufność informacji.
  • Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i do podjęcia współpracy z nami!

Księgowość

Własna działalność gospodarcza wymaga prowadzenia księgowości. Przedsiębiorcy najczęściej rozliczają się w formie księgi przychodów i rozchodów – tzw. uproszczonej księgowości. Niektóre podmioty zobowiązane są jednak do prowadzenia pełnej księgowości, w ramach której wszystkie zdarzenia gospodarcze w firmie muszą być odpowiednio ewidencjonowane. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim spółek osobowych i kapitałowych, organizacji, spółek cywilnych (z wyjątkiem spółek cywilnych osób fizycznych), a także innych osób prawnych (z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego). Aby uniknąć błędów w prowadzeniu księgowości, warto powierzyć te czynności profesjonalnemu biuru rachunkowemu. Nasz zespół pozostaje do dyspozycji!

W ramach pełnej księgowości prowadzimy księgi rachunkowe i wyliczamy na ich podstawie miesięczną / kwartalną zaliczkę na podatek dochodowy, sporządzamy ewidencję wyposażenia oraz ewidencję środków trwałych, rozliczamy podatek VAT, przygotowujemy jednostkowe sprawozdania finansowe. Naszą działalność cechuje innowacyjne i elastyczne podejście do księgowości: nie ograniczamy się do procesowania danych dla potrzeb fiskalnych, ale także opracowujemy narzędzia pozwalające naszym klientom na umocnienie własnej pozycji na rynku.

Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje wszelkie czynności związane z kadrami i płacami w danej firmie. Czynności związane z kadrami i płacami odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa, bez względu na to, czy zatrudnia ono kilku, czy kilkuset pracowników. W niektórych przedsiębiorstwach za obsługę kadr i płac odpowiedzialny jest wewnętrzny dział firmy, niemniej wielu właścicieli decyduje się skorzystać z usług firmy zewnętrznej, z uwagi na złożoność procedur oraz częste zmiany przepisów prawa pracy. Jeśli szukasz profesjonalnej firmy, która rzetelnie zajmie się obsługą kadrowo-płacową, zdaj się na nas!

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje takie czynności, jak: sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń oraz świadectw pracy, sporządzanie listy płac, wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych, sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym, przygotowywanie dokumentów kadrowych (kwestionariuszy osobowych, skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, korespondencji z komornikami), prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności oraz kart urlopowych, a także sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych.

Doradztwo podatkowe

Nasi fachowcy oferują profesjonalne doradztwo podatkowe dla podmiotów gospodarczych różnego typu. W ramach tej usługi doradzamy w zakresie podatku dochodowego dla osób prawnych i fizycznych, podatku VAT oraz podatku od nieruchomości. Nasi specjaliści pomogą Ci również w planowaniu podatkowym. Na życzenie klienta sporządzamy wszelkie niezbędne umowy.

Nasza oferta obejmuje ponadto reprezentowanie firm i prowadzenie ich spraw przed odpowiednimi organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Proponujemy także konsultacje podatkowe.

Na każdym etapie realizacji powierzonych nam zadań zapewniamy naszym klientom stały kontakt telefoniczny lub mailowy. Na bieżąco informujemy o ważnych orzeczeniach, interpretacjach i zmianach w przepisach prawnych. Usługi świadczone są przez specjalistów, którzy posiadają dużą wiedzę z zakresu podatków, finansów, rachunkowości oraz prawa. Możesz być pewien, że znajdziemy najlepsze rozwiązania biznesowe dla Twojej firmy i rzetelnie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości!