Balex Cennik

Zasady współpracy

 • Do 8go dnia każdego miesiąca klient przygotowuje dokumenty za miesiąc poprzedni i dostarcza je do biura.
 • Do 15go każdego miesiąca informujemy klienta o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców oraz wynagrodzeń pracowniczych.
 • Do 20go każdego miesiąca dokonujemy księgowań i przesyłamy klientowi informacje odnośnie bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
 • Do 25go każdego miesiąca informujemy o bieżących zobowiązaniach z tytułu podatku VAT i przygotowujemy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników

Balex Pełna księgowość

Oferujemy naszym klientom możliwość skorzystania z abonamentu miesięcznego. Obejmuje on następujące usługi:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i wyliczenie na ich podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy
 • Obsługa online lub w formie tradycyjnej
 • Ewidencja wyposażenia i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów, w oparciu o ewidencję przebiegów
 • Rozliczanie podatku VAT, sporządzanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT7 / VAT7K
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu i importu towarów / usług
 • Prowadzenie właściwych rejestrów VAT
 • Doradztwo podatkowe i księgowe
Ilość dokumentów rozliczanych w ramach danego abonamentuMiesięczna opłataCena za każdy kolejny dokument ponad limitMax ilość dokumentów opłacalna w ramach danego abonamentu
20300 zł12 zł45
50600 zł11 zł86
1001000 zł10 zł190
2001900 zł9 zł377
5003500 zł8 zł812
10006000 zł7 zł1857
200012000 zł6 zł-

Balex Księga przychodów i rozchodów

W ramach abonamentu miesięcznego wykonujemy następujące czynności:

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, wyliczenie na jej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy
 • Ewidencja wyposażenia oraz ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych
 • Rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów w oparciu o ewidencję przebiegów
 • Rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT 7 / VAT7K
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, eksportu i importu towarów i usług obejmujące wystawianie faktur FV
 • Rozliczenia z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 • Doradztwo podatkowe

Naszych klientów obsługujemy w formie online lub w formie tradycyjnej.

Ilość dokumentów rozliczanych w ramach danego abonamentu Miesięczna opłataCena za każdy kolejny dokument ponad limitMax ilość dokumentów opłacalna w ramach danego abonamentu
10150 zł5 zł20
30200 zł5 zł50
50300 zł4,5 zł 94
100 500 zł 4,5 zł 166
200 800 zł 3 zł 433
500 1600 zł 2 zł 950
1000 2500 zł 2 zł 1750
2000 4000 zł1,5 zł

Balex Kadry i płace

Oferujemy 2 rodzaje abonamentu: usługę naliczania płac oraz usługę kadrowo-płacową w pełnym zakresie.

AbonamentCena
Naliczanie płac40 zł
Pełna obsługa płacowo-kadrowa70 zł
CzynnośćNaliczanie płacPełna obsługa
Sporządzanie listy płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościachw ramach abonamentuw ramach abonamentu
Wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnychw ramach abonamentuw ramach abonamentu
Przygotowywanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznymw ramach abonamentuw ramach abonamentu
Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeńw ramach abonamentuw ramach abonamentu
Sporządzanie umów o pracę /aneksów / wypowiedzeń50 zł za dokumentw ramach abonamentu
Założenie teczki osobowej abonamentu pracownika30 zł za osobęw ramach abonamentu
Sporządzanie dokumentów kadrowych (kwestionariuszy osobowych, skierowań na badania lekarskie, wniosków urlopowych)30 zł za dokumentw ramach abonamentu
Prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, kart urlopowychniedostępnew ramach abonamentu
Sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS50 zł za dokumentw ramach abonamentu
Sporządzanie rocznych deklaracji rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń50 zł za dokumentw ramach abonamentu
Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych35 zł za deklaracjęw ramach abonamentu
Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych zleceniobiorców35 zł za deklarację20 zł za deklarację
Korekta rozliczenia zawiniona przez zleceniodawcę50 zł za korygowany okres100 zł za korygowany okres